“มั่นคงเคหะการ มอบเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19”

โพสต์เมื่อ : 20 เม.ย. 2563 252
“มั่นคงเคหะการ มอบเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19”

“มั่นคงเคหะการ มอบเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19”

 

นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ เครื่องช่วยหายใจ Hamilton-G5 ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปใช้รักษาดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 3 จากขวา) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล ศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.นางสาวนิลาวรรณ สุขสอน                      ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บมจ.มั่นคงเคหะการ

2.นางสาวอมรรัตน์  สิมะไพศาล                  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร

บมจ.มั่นคงเคหะการ

3.นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มั่นคงเคหะการ

4.ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา                   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

5.รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

6.รศ.ดร.นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร             รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เครื่องช่วยหายใจ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในรักษาและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจอีกด้วย ทำหน้าช่วยแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าปอดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้อย่างเต็มที่มโดย Hamilton-G5 ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยวินิจฉัย ตรวจประเมินปอด และเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์  เหมาะสำหรับใช้ในกรณีผู้ป่วยวิกฤตที่มีความซับซ้อนและรุนแรง

ข่าวสาร

ดูทั้งหมด ...